บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มิถุนายน, 2017
Lab test
Sample number                                Weight grams                                 Volume                          Density          3                                                   25.7                                           25                                 1.6          5                                                   45.5                                           15                                3.07          2                                                  138.3                                          50                                 2.7         12                                                 37.75                                          47                                 0.9          6                                                 110.19                                         50                                 2.2         11                                                    98                                            16                    …